Ønsker du å begynne å lærekjøre? Store deler av landet gjennomgår nå strenge restriksjoner knyttet til COVID-19, noe som gjør at arrangement, kurs og felles samling ikke er mulig. Etter nyhet fra myndighetene i dag kunngjorde de at det nå, i midlertidig forskrift datert 23/03-21, er åpent igjen for elever å kunne ta trafikalt grunnkurs på nett. Dette gir deg friheten til å kunne ta grunnkurs hvor du måtte ønske, når det måtte passe deg. Onlinegrunnkurs.no, tilhørende Online 24/7 trafikkskole, er trafikkskolens digitale plattform, hvor vi tilbyr trafikalt grunnkurs til klasse B. Meld deg på kurs i dag, og ta steget nærmere førerkortet! Du kan lese mer om forskriften her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-03-22-826?fbclid=IwAR3XzGXm5sZU4ui4BMmNEim2Itj2uZwMnT66ijg8f9b9e1WKavKcdPTEllE

Samferdselsdepartementet har nå midlertidig åpnet 

for nettbaserte samlinger for ulike grunnkurs ved 

Trafikkskoler og offentlige skoler. 

Kategori