Hvor mange kjøretimer man trenger avhenger av muligheten en har av å øvelseskjøre privat/hjemme.

Totalt er det 19 Obligatoriske timer for førerkortklasse B.

Trinn 1. For å kunne starte å øvelseskjøre privat eller ved kjøreskole, krever dette at en har gjennomført obligatorisk grunnkurs og mottatt bevis på at dette er fullført. Kurset er tilgjengelig fra fylte 15 år og kan tas hos oss. Varigheten er 17 timer og fordeles over 5 dager. Dette inkluderer også mørkekjøring og førstehjelpskurs.

Trinn 2: På dette trinnet vil du lære det å mestre bilen og bilkjøring rent teknisk uten å tenke på andre trafikanter. Det er kun 1 obligatorisk veiledningstime her.

Trinn 3: I løpet av dette trinnet vil du lære å kjøre i varierte trafikkmiljø, og sørge for at du kjører selvstendig på en trygg og sikker måte – både for deg og andre. Når dette er oppnådd og en føler seg selvstendig, skal en gjennomføre sikkerhetskurs på glattkjøringsbane sammen med kjørelærer. Dette kurset tar fire timer, hvor en til slutt vil få en obligatorisk veiledningstime. Totalt er det da 5 obligatoriske timer.

Trinn 4: Det siste og avsluttende trinnet i opplæringen er sikkerhetskurs på veg. Dette er et obligatorisk kurs, og er følgende:

2 Timer i klasserom om bilkjøringens risikomomenter

5 Timer landeveiskjøring hvor man øver på blant annet forbikjøring. Her er det minimum 2 biler med.

4 Timer kjøring i variert trafikkmiljø, samt til slutt klasseromsundervisning i 2 timer for refleksjoner og oppsummering. Sammenlagt har trinn 4 altså 13 obligatoriske timer.

Kategori