Helsedirektoratet uttaler i dag at det ikke er trygt å 

åpne for trafikkopplæring i bil. 

Vi må derfor avvente praktisk undervisning i bil  

Fordi det ikke er mulig å opprettholde kravet om  

2 meters avstand 

Kategori