our_programs

Trafikalt grunnkurs :

Trafikalt grunnkurs er et kurs som er obligatorisk å ha før du begynner med øvelseskjøringen din. Kurset har en varighet på 17 timer, og skal gi deg et godt kunnskaps grunnlag før du starter kjøretimene dine.

Kurset inneholder :

 • 10 timer med teori. Her lærer man regelverk, diskuterer og reflekterer oss frem til svarene sammen.
 • 3 timer mørkekjøring
 • 4 timer med førstehjelp. Her lærer man om plikter du som fører har ved for eksempel trafikkuhell. Disse timene inneholder både teori og praktiske øvelser, for å gi deg en bredere kunnskap ved et potensielt trafikkuhell.

Etter du har gjennomført trafikalt grunnkurs vil du bli registrert hos Statens vegvesen. Du kommer til å motta et bevis fra dem som gir deg lov til å øvelseskjøre. Det er egne regler for hver enkelt førerkortklasse, men det som alltid er et krav er at ledsageren må være 25 år eller oppover, og ha hatt førerkortet sitt innenfor den kjøreklassen i minst fem år.

Det er viktig å ta trafikalt grunnkurs så tidlig som overhodet mulig. Det er viktig å prioritere øvelseskjøring både på kjøreskole og privat. Dette er faktorer som gjør at du blir en god sjåfør. Øvelse gjør mester J Vi i Online Trafikkskole er klare til å gi deg dette kurset, og ser frem til å se deg der!

OBS : Du må være 15 år eller over for å gjennomføre trafikalt grunnkurs.

Klasse A :

Vi i Online Trafikkskole gir deg muligheten til å ta førerkortet i klasse A. Førerkort klasse A vil si tung motorsykkel. Du må være minimum 22 år før du kan øvelseskjøre i klasse A. Unntaket er at du allerede har førerkort for klasse A2 (mellomtung motorsykkel). Hvis dette er tilfellet, så kan du begynne å øvelseskjøre før du er fylt 22 år.

Kurset inneholder 3 timer med obligatorisk undervisning, der teori og refleksjon om å være en god motorsyklist er et stort tema. Etter dette kurset så er du klar til å begynne med kjøretimene sammen med kjørelærer. Kjørelærer kan hjelpe deg med å velge hvilket motorsykkel førerkort du helst burde ta etter dine ønsker og ferdigheter. Dette kan være til god hjelp om du er usikker på om du skal gå for A, A1 eller A2.

Når du øvelseskjører, så må du og ledsageren din ha på dere refleksvest med bokstaven L bak på ryggen.

For å få førerkortet i klasse A, må du først ta det obligatoriske kurset, og så bestå teoriprøven, før kjørelærer bestemmer når du er klar for den praktiske førerprøven.

Online Trafikkskole er klare for å gi deg den best mulig opplæringen, slik at du blir en god og dyktig motorsyklist. Vi ser frem til å møte deg, og gi deg den undervisningen og kunnskapen du trenger!

Klasse A1

Vi i Online Trafikkskole gir deg muligheten til å ta førerkortet i klasse A1. Førerkort klasse A1 vil si lett motorsykkel. Du kan øvelseskjøre fra du er fylt 15, så lenge du har gjennomført trafikalt grunnkurs først.

Kurset inneholder 3 timer med obligatorisk undervisning, der teori og refleksjon om å være en god motorsyklist er et stort tema. Etter dette kurset så er du klar til å begynne med kjøretimene sammen med kjørelærer. Kjørelærer kan hjelpe deg med å velge hvilket motorsykkel førerkort du helst burde ta etter dine ønsker og ferdigheter. Dette kan være til god hjelp om du er usikker på om du skal gå for A, A1 eller A2.

 Når du øvelseskjører, så må du og ledsageren din ha på dere refleksvest med bokstaven L bak på ryggen.

For å få førerkortet i klasse A1, må du først ta det obligatoriske kurset, og så bestå teoriprøven, før kjørelærer bestemmer når du er klar for den praktiske førerprøven.

Online Trafikkskole er klare for å gi deg den best mulig opplæringen, slik at du blir en god og dyktig motorsyklist. Vi ser frem til å møte deg, og gi deg den undervisningen og kunnskapen du trenger!

Kurset inneholder 3 timer med obligatorisk undervisning, der teori og refleksjon om å være en god motorsyklist er et stort tema. Etter dette kurset så er du klar til å begynne med kjøretimene sammen med kjørelærer. Kjørelærer kan hjelpe deg med å velge hvilket motorsykkel førerkort du helst burde ta etter dine ønsker og ferdigheter. Dette kan være til god hjelp om du er usikker på om du skal gå for A, A1 eller A2.

Når du øvelseskjører, så må du og ledsageren din ha på dere refleksvest med bokstaven L bak på ryggen.

For å få førerkortet i klasse A, må du først ta det obligatoriske kurset, og så bestå teoriprøven, før kjørelærer bestemmer når du er klar for den praktiske førerprøven.

Online Trafikkskole er klare for å gi deg den best mulig opplæringen, slik at du blir en god og dyktig motorsyklist. Vi ser frem til å møte deg, og gi deg den undervisningen og kunnskapen du trenger!

Klasse A2

Vi i Online Trafikkskole gir deg muligheten til å ta førerkortet i klasse A2. Førerkort klasse A2 vil si mellomtung motorsykkel. Du må være minimum 16 år for å kunne øvelseskjøre, og ha gjennomført trafikalt grunnkurs.

Kurset inneholder 3 timer med obligatorisk undervisning, der teori og refleksjon om å være en god motorsyklist er et stort tema. Etter dette kurset så er du klar til å begynne med kjøretimene sammen med kjørelærer. Kjørelærer kan hjelpe deg med å velge hvilket motorsykkel førerkort du helst burde ta etter dine ønsker og ferdigheter. Dette kan være til god hjelp om du er usikker på om du skal gå for A, A1 eller A2.

Når du øvelseskjører, så må du og ledsageren din ha på dere refleksvest med bokstaven L bak på ryggen.

For å få førerkortet i klasse A2, må du først ta det obligatoriske kurset, og så bestå teoriprøven, før kjørelærer bestemmer når du er klar for den praktiske førerprøven.

Online Trafikkskole er klare for å gi deg den best mulig opplæringen, slik at du blir en god og dyktig motorsyklist. Vi ser frem til å møte deg, og gi deg den undervisningen og kunnskapen du trenger!

Klasse B :

Vi i Online Trafikkskole gir deg muligheten til å ta førerkortet i klasse B. Førerkort klasse B vil si personbil. Du må være minimum 16 år for å kunne øvelseskjøre med personbil, og ha gjennomført trafikalt grunnkurs.  

Det er viktig å prioritere øvelseskjøring både på kjøreskole og privat. Dette er faktorer som gjør at du blir en god sjåfør. Øvelse gjør mester. Vi i Online Trafikkskole vil anbefale deg å øvelseskjøre så mye som mulig hjemme, om du har mulighet til det. For å kunne gjøre dette må du ha en ledsager som er over 25 år og har hatt førerkortet for klasse B i 5 år, sammenhengende. Hvis du øver deg hjemme, så blir det ikke så skummelt å komme på kjøretimer hos kjøreskolen. Dette er derimot ikke et krav, bare en oppfordring. Vi vil uansett gjøre alt vi kan for at din kjøreopplevelse skal bli så bra som mulig hos oss.

Før du kan ta førerprøven må du ha gjennomført 4 obligatoriske trinn :

 1. Trafikalt grunnkurs
 2. Grunnleggende kjøretøy- og kjøretøyskompetanse
 3. Trafikal del
 4. Avsluttende opplæring

Når disse fire trinnene er gjennomført og godkjent av kjørelærer, så må du gå til Statens Vegvesen og gjennomføre teoriprøven. Når denne er godkjent, så kan kjørelærer melde deg opp til oppkjøring på din nærmeste trafikkstasjon.

Vi gleder oss til å se deg hos oss i Online Trafikkskole. La oss samarbeide om å gjøre deg til den beste sjåføren du kan bli! Vi gleder oss til å se deg, og å få være med på veien mot ditt førerkort.

Klasse B med Automatgir :

Vi i Online Trafikkskole gir deg muligheten til å ta førerkortet i klasse B. Førerkort klasse B vil si personbil. Du må være minimum 16 år for å kunne øvelseskjøre med personbil, og ha gjennomført trafikalt grunnkurs.  

Det er viktig å prioritere øvelseskjøring både på kjøreskole og privat. Dette er faktorer som gjør at du blir en god sjåfør. Øvelse gjør mester. Vi i Online Trafikkskole vil anbefale deg å øvelseskjøre så mye som mulig hjemme, om du har mulighet til det. For å kunne gjøre dette må du ha en ledsager som er over 25 år og har hatt førerkortet for klasse B i 5 år, sammenhengende. Hvis du øver deg hjemme, så blir det ikke så skummelt å komme på kjøretimer hos kjøreskolen. Dette er derimot ikke et krav, bare en oppfordring. Vi vil uansett gjøre alt vi kan for at din kjøreopplevelse skal bli så bra som mulig hos oss.

Før du kan ta førerprøven må du ha gjennomført 4 obligatoriske trinn :

 1. Trafikalt grunnkurs
 2. Grunnleggende kjøretøy- og kjøretøyskompetanse
 3. Trafikal del
 4. Avsluttende opplæring

Når disse fire trinnene er gjennomført og godkjent av kjørelærer, så må du gå til Statens Vegvesen og gjennomføre teoriprøven. Når denne er godkjent, så kan kjørelærer melde deg opp til oppkjøring på din nærmeste trafikkstasjon.

Vi gleder oss til å se deg hos oss i Online Trafikkskole. La oss samarbeide om å gjøre deg til den beste sjåføren du kan bli! Vi gleder oss til å se deg, og å få være med på veien mot ditt førerkort.