fbpx

Trafikalt Grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er et kurs som er obligatorisk å ha før du begynner med øvelseskjøringen din. Kurset har en varighet på 17 timer, og skal gi deg et godt kunnskapsgrunnlag før du starter kjøretimene dine.

Kurset inneholder :

  • 10 timer med teori. Her lærer man regelverk, diskuterer og reflekterer oss frem til svarene sammen.
  • 3 timer mørkekjøring
  • 4 timer med førstehjelp. Her lærer man om plikter du som fører har ved for eksempel trafikkuhell. Disse timene inneholder både teori og praktiske øvelser, for å gi deg en bredere kunnskap ved et mulig

Etter du har gjennomført trafikalt grunnkurs vil du bli registrert hos Statens vegvesen. Du kommer til å motta et bevis fra dem som gir deg lov til å øvelseskjøre. Det er egne regler for hver enkelt førerkortklasse, men er et krav er at ledsageren må være 25 år eller eldre. I tillegg må ledsageren ha hatt sitt førerkortet innenfor aktuell kjøreklassen i minst fem år.

Det er viktig å ta trafikalt grunnkurs så tidlig som overhodet mulig. Det er viktig å prioritere øvelseskjøring både på kjøreskole og privat. Dette er faktorer som gjør at du blir en god sjåfør. Øvelse gjør mester! Vi i Online Trafikkskole er klare til å gi deg dette kurset, og ser frem til å se deg der!

OBS: Du må være 15 år eller over for å gjennomføre trafikalt grunnkurs.